Dansk Videncenter for Sportsfiskeri
 
 

Hvad står vi for

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri blev grundlagt i 2005, hvor organiseret fisketurisme endnu var et ukendt begreb i Danmark. Det rekreative fiskeri med stang og line - lystfiskeri eller sportsfiskeri - havde længe været blandt de allermest populære fritidsbeskæftigelser i Danmark. Men ingen anede dengang, hvor mange penge alle disse lyst- og sportsfiskere brugte på deres hobby - hvad dette forbrug betyder for samfundsøkonomien.

En Gallup-undersøgelse fra 1996, bestilt af det daværende Fiskeriministerium, viste ganske vist, at op mod 650.000 danskere mere eller mindre regelmæssigt svinger fiskestangen. Ikke overraskende i et land med 7.500 km kystlinje tilgængelig for alle. Men undersøgelsen fortalte intet om, hvor stort et forbrug disse mange lystfiskere havde på deres hobby.

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri plæderede derfor længe for en større analyse af økonomien bag det danske lystfiskeri og den danske fisketurisme. Og den fik vi så endelig i 2010, hvor Fødevareministeriet nåede frem til, at dansk lystfiskeri årligt omsætter for knap 3 milliarder kroner. Der er således mange penge i omløb og mange arbejdspladser på spil i det rekreative fiskeri med stang og line.

Et af de vigtigste formål med Dansk Videncenter for Sportsfiskeri har fra starten været at dokumentere og professionalisere dansk sportsfiskeri, så det kan komme på omgangshøjde med udlandet. Siden 2005 har Dansk Videncenter for Sportsfiskeri således kæmpet for, at værdifulde sportsfisk forbeholdes det rekreative fiskeri med stang og line, hvor værdien af disse fisk er mange gange højere, end hvis de fanges i garn og ruser.

DVS kæmper for at opnå en lovgivning som i USA, hvor de vigtigste sportsfisk har Game Fish status og derfor kun må fanges af lystfiskere på stang og line. DVS har i den forbindelse og i mange år arbejdet tæt sammen med International Game Fish Association (IGFA) i USA.


Steen Ulnits
Optimeret til horisontal visning på smartphone
Dansk Videncenter for Sportsfiskeri - Skytten 116 - DK-8920 Randers NV - Denmark

Phone +45 2332 8988 - Mail: steen@ulnits.dk
Grundlagt 2005

Opdateret den 16. april 2015

 

DVS 2005-2015